maanantai 13. helmikuuta 2012

Suomenruotsalaista kirjallisuuskeskustelua

Päivi Brink kirjoittaa:

Nyt kannattaa seurata Schildts & Söderströmin sivuilla käytävää blogikeskustelua kirjailijan palkkioista ja kustantamon voitoista ja siitä, minkälaisen kirjallisuuden kustantaminen kannattaa. Tässä kirjailija Monika Fagerholmin kommentti, jonka oikein ymmärtämiseksi kannattaa lukea keskustelua laajemmin:

08.02.2012 13:44 Monika Fagerholm
Sluta behandla oss författare som om vi var idioter. Det är inte upp till förlagets ledning eller någon annan att ekonomiplanera för oss - hur vi försörjer oss eller inte försörjer oss angår inte förlaget eftersom vi som sagt inte är anställda hos förlaget och därmed också har vår frihet att välja var vi ger ut våra böcker (i teorin :-) )DET saken gällde var en ödmjuk undran om hur det är möjligt att det led som håller igång hela den här showen ("bokproduktionen") ska få ett par hundra euro för ofta flera års jobb medan alla andra led har ersättningar för sitt arbete som normala människor (förlaget som ska "dela förlusterna" är ingen fysisk person så förhållandet är inte jämlikt - själva har ni månadslöner)? Och därtill är det nog meningen "vi" ska förstå att utdelningar på aktieinnehav ska bli möjliga (och givetvis,också de i helt andra storleksklasser)samt att styrelsemedlemmarna ska ha sina skäliga arvoden etc. Resonemanget att vi ska ha leva av bidrag för att ägarna ska få ut vinster är ju också marknadsekonomiskt åt helvete (om det börjar gå bra för förlaget så höjs ju inte royaltysatserna t.ex.) - vid sidan av då det principiella att högre leden i den här showen ska få l e k a marknadsekonomi kosta vad det kosta ville medan vi som inte tjänar nu eller förväntas tjäna i framtiden ska stå för idealismen. För vi alla vet ju att utgivningen av skönlitteratur i svenskfinland aldrig varit lönsamt. Det är den här principiella diskussionen om hur vi ska ha det som borde föras - läs t.ex. Miki Ekman i Nya Argus - men också så att vi som sitter här ganz unten ska ha en say.

http://www.sets.fi/BlogPost.php?id=883

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti